„Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ – Tomáš Baťa

Účtovníctvo

Spracovanie účtovníctva a miezd formou outsourcingu. Prečo outsourcing? Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa. Ponúkame komplexné portfólio služieb a na mieru šité riešenia, či už sa rozhodnete pre úplný outsourcing Vašich finančných a účtovných procesov alebo máte vlastné interné finančné oddelenie a potrebujete profesionálnu asistenciu v konkrétnej oblasti.

1.Vedenie účtovníctva:

 •   Účtovanie o všetkých operáciách na základe podkladov od klienta ( jednoduché a podvojné účtovníctvo ) 
 •   Inventarizácia majetku a záväzkov
 •   Kompletné zabezpečenie procesu vystavovania, distribúcie a účtovania faktúr
 •   Komunikácia s tretími stranami – dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi
 •   Príprava akéhokoľvek reportingu podľa konkrétnych požiadaviek
 •   Spracovanie kompletnej daňovej agendy
 •   Zastupovanie v komunikácii so štátnymi inštitúciami
 •   Spracovanie ročnej účtovnej závierky
 •   Príprava a podanie daňových priznaní
 •   Vypracovanie výročnej správy
 •   Asistencia počas auditu a príprava podkladov pre audítorov

2.Spracovanie miezd:

 • Kompletné spracovanie mzdovej evidencie
 •  Vypracovanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad vrátane ich odoslania
 •  Spracovanie ročného zúčtovania dane
 •  Príprava a uzatváranie pracovných zmlúv a smerníc

3.Poradenstvo:

 •  Kontrola už spracovaného účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva
 •  Vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad, hlásenie Intrastat

4.Cenník:

Na požiadanie Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. Výsledná cena poskytovaných služieb pritom závisí od počtu a náročnosti účtovaných dokladov, od frekvencie spracovávania účtovníctva, ako aj individuálnych požiadaviek klienta.