„Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ – Tomáš Baťa

Stavebné rozpočty

S oprávnením na činnosť stavebný cenár na základe osvedčenia Asociácie stavebných cenárov pre činnosť cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb ponúkame:

Pre projektantov:

 • orientačný ponukový rozpočet
 • výkaz-výmer, orientačný ponukový rozpočet (HSV, PSV, M)

Pre investorov:

 • orientačné prepočty a odhady nákladov stavieb
 • vypracovanie položkových rozpočtov stavieb,
 • kontrolné položkové rozpočty
 • tendre vrátane výkazu-výmer
 • kontrola naviac prác

Pre stavebné firmy:

 • spracovanie cenových ponúk do súťaže 
 • spracovanie cenových ponúk
 • naviac práce – spracovanie cien, prípadné kalkulácie zariadení ( výrobné ceny )
 • vypracovanie ( kalkulácia R položiek )

Pri oceňovaní stavieb je používaný softvér ODIS.