„Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ – Tomáš Baťa

Meranie a Regulácia

  • Poradenské služby z oblasti merania a regulácie, ďalej MaR.
  • Komplexné vypracovanie projektov MaR.
  • Technická podpora pri vypracúvaní projektovej dokumentácie MaR.
  • Navrhovanie obvodov MaR.
  • Technické vyšpecifikovanie a navrhovanie zariadení pre obvody MaR.
  • Nastavovanie parametrov navrhnutých jednotlivých zariadení MaR.
  • Zabezpečenie dodávky MaR zariadení a ich montáže.