„Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ – Tomáš Baťa

ÚČTOVNÍCTVO

Účtovníctvo formou outsourcingu.

Spracovanie účtovníctva a miezd formou outsourcingu. Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa.

Čítať viac…

INTRASTAT

Intrastat je štatistický systém,

na pohyb tovaru medzi členskými štátmi EÚ. Zostavenie štatistiky obchodu medzi krajinami EÚ sa získava od príjemcov a odosielateľov tovaru.

Čítať viac…

MERANIE A REGULACIE

Poradenské služby z MaR.

Komplexné vypracovanie projektov MaR. Technická podpora pri vypracúvaní projektovej dokumentácie MaR. Navrhovanie obvodov MaR.

Čítať viac…

STAVEBNÉ ROZPOČTY

Pre projektantov, investorov a firmy.

Stavebný cenár na základe osvedčenia Asociácie stavebných cenárov pre činnosť cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb ponúkame:

Čítač viac…